Gió lẻ và 9 câu chuyện khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009644
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vết chim trời 5
Chuồn chuồn đạp nước 18
Tình thầm 30
Sầu trên đỉnh Puvan 41
Ấu thơ tươi đẹp 57
Núi lở 69
Thổ sầu 84
Của ngày đã mất 92
Một chuyện hẹn hò 105
Gió lẻ 117