Thành phố đứng đầu gió
Tác giả: Nguyễn Khắc Phục
Ký hiệu tác giả: NG-P
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009447
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 712
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích