Truyền kỳ mạn lục giải âm
Tác giả: Nguyễn Dữ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013312
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 24
Số trang: 426
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời soạn giả (cho lần tái bản năm. 2019) 7
Lời nhà xuất bản Khoa học Xã hội (cho lần xuất bản nảm 2000) 8
Truyền kỳ mạn lục giải âm:  
Tác giả và tác phẩm; truyền bản và phiên chú 10
Bài Tựa của Hà Thiện Hán 24
QUYỂN MỘT  
Hạng Vương từ ký 28
 Khoái Châu nghĩa phụ truyện 45
Mộc Miên thụ truyện 68
Trà Đổng giáng đán lục 86
Tây Viên kỳ ngộ ký 105
QUYỂN HAI  
Long Đình đổi tụng lục 134
Đào thị nghiệp oan ký 152
Tần Viên từ phán sự lục 181
Từ Thức tiên hôn lục 194
Phạm Tử Hư du thiên tào lục 220
QUYỂN BA  
Xương Giang yêu quái lục 234
Na Sơn tiéu đỗi lục 251
Đồng Triều phế tự lục 273
Thúy Tiêu truyện 285
Đà giang dạ ẩm ký 309
QUYẾN BỐN  
Nam Xương nữ tử truyện 326
Lý Tướng quân truyện 343
Lệ Nương truyện 359
Kim Hoa thi thoại ký 376
Dạ Xoa bộ soái lục 400
Phụ lục 416
Tài liệu tham khảo 423