Không có vua
Tác giả: Nguyễn Huy Thiệp
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009397
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 396
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Những ngọn gió Hua Tát 5
Trái tim hổ 7
Con thú lớn nhất 11
Nàng Bua 14
Tiệc xòa vui nhất 18
Sói trả thù 23
Đất quên 28
Chiếc tù và bị bỏ quên 32
Sạ 36
Nạn dịch 39
Nàng Sinh 43
Tâm hồn mẹ 46
Huyền thoại phố phường 56
Cún 72
Chảy đi sông ơi 86
Chút thoáng Xuân Hương 98
Truyện thứ nhất 98
Truyện thứ hai 104
Truyện thứ ba 112
Muối của rừng 123
Không có vua 135
Những bài học nông thôn 161
Con gái thủy thần 189
Truyện thứ nhất 189
Truyện thứ hai 205
Truyện thứ ba 218
Giọt máu 232
Những người thợ xẻ 274
Kiếm sắc 308
Vàng lửa 320
Phẩm tiết 330
Mưa 343
Nguyễn Thị Lộ 355
Trương Chi 370
Tội ác và trừng phạt 394