Chữ trinh và đời người phụ nữ
Tác giả: Hồng Minh, Khánh Linh
Ký hiệu tác giả: HO-M
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001911
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 22
Số trang: 659
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001935
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 22
Số trang: 659
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích