Tuyển tập Nguyễn Tuân
Tác giả: Nguyễn Tuân
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002454
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 19
Số trang: 575
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  Tờ hoa 5
  Tình rừng 11
  Giò lụa 23
  Cốm 28
  Xuân lửa trên dòng Gianh và sông tuyến 36
  Chuyện một nghìn lẻ một máy bay Mỹ 49
  Người lái đò sông Đà 59
  Sông Đà  
  + Đường lên Tây Bắc 84
  + Giăng liềm 98
  + Tây trang 100
  + Đi mở đường 114
  + Dọn nhà lên Điện Biên 133
  + Một tí về lịch sử và một bản lý lịch 152
  + Phố núi 171
  + Xòe 186
  + Đào Cộng sản 204
  + Đất cũ Sơn La 209
  + Tỉnh cao - su 232
  + Bài ca trên mặt phầm đường 249
  + Gió Than Uyên 263
  + Than Quỳnh Nhai 277
  Ký  
  + Suối quặng 290
  + Nhật ký lên Mèo 298
  + Một bài thơ đưòng 311
  + Tây Bắc và Lào Cai 326
  + Đố ai quét sạch lá rừng 333
  + Cắm cột mốc giới tuyến 358
  + Cầu ma 374
  + Thi bơi 393
  + Đò tuyến 399
  + Bưu điện thanh đánh Mỹ 413
  + Chỗ đầu cầu đó, chỗ bờ sông đó, chỗ biển cát đó 422
  + Giữa chiến tranh và hoà bình là một bãi biển Cửa Tùng 433
  + Về thăm đất lửa Quảng Trị 440
  + Cô Tô 449
  + "Hôm nào Bắc Nam đã được quan hệ bình thường,   
     anh sẽ vô thăm đâu trước hết" 462
  + Huyện đảo 475
  + Vẫn cái tiếng dội Cà Mau ấy 490
  + Từ Tân Thế Giới mà về 509
  + Mỏm Lũng Cú tột Bắc 521
  + Ô-đét-xa 529
  + Lê-nin-gơ rát tuyết đầu mùa 537
  + Hương hồng Bun (ga ri) 546
  + Thăng Long cầu mói 15 nhịp 553
  + Hà Nội ta diệt B.52 557
  + Đám cưới giữa trận địa pháo 562
  + Cánh B.52 rụng xuống một thôn hoa Hà Nội 566
  + Đất cùng trời toàn cõi ta,   
      từ đây xem như sạch hẳn bóng nó. 571