Tuyển tập Nguyễn Tuân
Tác giả: Nguyễn Tuân
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002455
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 19
Số trang: 572
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
* Cùng bạn đọc Lữ Huy Nguyên 5
   Một vụ bắt rượu lậu 9
   Một chuyến đi (trích)  
   + Một ngày một đêm cuối năm 18
   + Ấn tín người con gái tỉnh Việt 28
   Vang bóng một thời   
   + Bữa rượu máu 37
   + Những chiếc ấm đất 47
   + Thả thơ 56
   + Đánh thơ 63
   + Ngôi mả cũ 73
   + Hương cuội 85
   + Chữ người tử tù 95
   + Một đám bất đắc chí 103
   + Chén trà sương 112
   + Đèn đêm thu 118
   + Trên đỉnh non Tản 131
   + Khoa thi cuối cùng 149
   Thiếu quê hương (trích) 167
   Chiếc lư đồng mắt cua 184
   Tùy bút (trích)  
   + Chiếc valy mới 281
   + Cửa Đại 297
   Yêu ngôn (trích)  
   + Bố ô 308
   Xác Ngọc Lam (trích)  
   + Cô Dó 319
   Tóc chị Hoài (trích) 334
   Lột xác 344
   Chùa Đàn  
   I. Dựng 358
   II. "Tâm sự của nước độc" 370
   III. Mưỡu. cuối 405
   Đường vui  
   + Đường vui 415
   Tình chiến dịch (trích)  
   + Tình chiến dịch 420
   + Giữa một thị xã mới,giải phóng 438
   Tùy bút kháng chiến và hòa bình (trích)  
   + Giữa hai xuân 447
   + Gió Lào 457
   + Một đêm vào Tề 464
   + Lại ngược 470
   + Tháp Rùa giữa rừng 481
   + Bàn đạp 484
   + Lửa sinh nhật 490
   + Đòi lại mấy mươi tuổi 499
   Bóng nó còn đè lên  
   + Xóm làng (trích) 506
   Cây tre bạn đường 514
   Bên hồ và làng tranh 529
   Làng hoa 536
   Con Hồ Thủ đô 546
   Phở 550
   Trang hoa 565