Tôi là Bêtô
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Ký hiệu tác giả: NG-A
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009642
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 229
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích