Truyện ngắn chọn lọc
Tác giả: Nguyễn Công Hoan
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001927
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 599
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001928
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 599
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vài lời giới thiệu 5
-   Răng con chó của nhà tư sản 18
-   Oẳn tà rroằn 25
-   Hai thằng khốn nạn 35
-   Thật là phúc 40
-   Lậpp-gioòng 46
-   Ngựa người và người ngựa 52
-   Nỗi vui sướng của thằng bé khốn nạn  62
-   Ông chủ báo chẳng bằng lòng 71
-   Thế là mợ nó đi Tây 86
-   Xin chữ cụ Nghè , 99 '
-   Gói đồ nữ trang 104
-   Thằng ăn cắp 111
-   Báo hiếu: Trả nghĩa cha 118
-   Báo hiếu: Trả nghĩa mẹ 126
-   Vợ  133
-   Gụ Chánh Bá mất giày 138
-   Cô Kếu, gái tân thời 145
-   Mất cái ví 150
-   Kép tư Bền 159
-   Cái vốn để sinh nhai 168
-   Samandii  174
-   Cái nạn ô tô 180
-   Bà Chu mất trộm 185
-   Đàn bà là giống yếu 191
-   Tôi chủ báo, anh chủ báo, nó chủ báo 199
-   Thầy cáu 210
-   Một tấm gương sáng 218
-   Cái thú tổ tôm 225
-   Bữa no... đòn  232
-   Thanh! Dạ! 238
-   Thế cho no chừa 245
-   Mánh khóe 252
-   Nhân tài 262
-   Thằng điên 270
-   Ngậm cười 277
-   Nỗi lòng ai tỏ  283
-   Một tin buồn 290
-   Đào kép mới 299
-   Cái lò gạch bí mật 309
-   Anh xẩm 327
-   Xuất giá tòng phu 332
-   Được chuyến khách  340
-   Thằng Quít 347
-   Thằng Quít 358
-   Quyền chủ 370
-   Phành phạch! 377
-   Tôi cũng không hiểu tại làm sao 383
-   Tôi cũng không hiểu tại làm sao 392
-   Chiếc quan tài 399
-   Đồng hào có ma 406
-   Hé! Hé! Hé .
-   Thằng ăn cướp  421
-   Cái nạn ô tô 429
-   Thịt người chết 437
-   Sáu mạng người 447
-   Tinh thần thể dục 454
-   Tôi tự tử 461
-   Sáng, chị phu mỏ 468
-   Giá ai cho cháu một hào 477
-   Con ngựa già 485
-   Đi giày 492
-   Chính sách thân dân 499
-   Ngượng mồm 505
-   Gánh khoai lang  513
-   Hai cái bụng 520
-   Tấm giấy một trăm 526
-   Lại chuyện con mèo 535
-   Chiến tranh 541
-   Thiếu Hoa 548
-   Người vợ lẽ bạn tôi 556
-   Cái Tết của những nhà đại văn hào 566
-   Công dụng của cái miệng 580
-   Người thứ ba 586
Con ve 591