Tuổi già
Tác giả: Sơn Nam
Ký hiệu tác giả: SO-N
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002180
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 19
Số trang: 140
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích