Tuyển tập Nguyễn Tuân
Tác giả: Nguyễn Tuân
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002384
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 19
Số trang: 517
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
* Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi  
   + Ở mặt trận Hà Nội 5
   + Hà Nội giải tù Mỹ qua phố Hà Nội 26
   + Cho giặc bay Mỹ nó ăn một cái tết ta 32
   + Nôen Mỹ 41
   + Đèn điện phố phưòng Hà Nội   
      vui sáng hơn bất cứ lúc nào 51
   + Có ba phi công Mỹ đi bộ trong chợ hoa sơ tán 80
   + Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi 101
   + Nhớ Huế 111
   + Sài Gòn tống Mỹ 126
* Chén rượu vĩnh biệt 133
* Một đêm họp đưa ma Phụng 142
* Về tiếng ta 152
* Tản mạn xung quanh một áng Kiều 164
* Băm sáu cái nõn nường Xuân Hương 170
* Tán về ngôn ngữ 173
* Nhân đọc tiếu lâm 179
* Thời và thơ Tú Xương 188
* Tắt đèn 271
* Trước đèn, đọc đoản thiên Ngô Tất Tố 293