Giấy trắng
Tác giả: Triệu Xuân
Ký hiệu tác giả: TR-X
DDC: 895.922 3 - Tuyển tập truyện, tiểu thuyết (văn học Việt Nam)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005181
Nhà xuất bản: Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 19
Số trang: 535
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích