Người Công giáo trước một số vấn đề y sinh học và tính dục
Tác giả: Trần Như Ý Lan
DDC: 241.6 - Các vấn đề luân lý đặc biệt
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008870
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009164
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có

Tác giả Trần Như Ý Lan là một nữ tu, bác sỹ và là tiến sỹ thần học luân lý. Tác giả thường xuyên có những bài viết tập trung vào lãnh vực rất quan trọng ngày nay là đạo đức sinh học. 
Tác phẩm Người Công Giáo trước một số vấn đề y sinh học và tính dục đề cập tới vài đề tài luân lý y sinh học và luân lý tính dục trong viễn cảnh đối thoại giữa khoa học và đức tin Ki-tô giáo nhằm giúp tín hữu có lương tâm bén nhạy trước thời cuộc để làm tỏa sáng căn tính Ki-tô nơi cá nhân mình. Với chín bài viết, tác phẩm đi từ cái nhìn tổng quát đến những vấn đề cụ thể như phá thai, thụ thai nhân tạo… Bên cạnh đó, tác phẩm cũng không quên đề cập tới tương quan giữa thân xác và sống khiết tịnh trong đời sống thánh hiến. Hi vọng cuốn sách nhỏ này mang lại nhiều lợi ích cho các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và những cá nhân quan tâm tới lãnh vực đạo đức sinh học.