Petit dictionnaire de théologie catholique
Tác giả: Karl Rahner, Herbert Vorgrimler
Ký hiệu tác giả: RA-K
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012143
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 16
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích