Từ điển luân lý Công giáo
Phụ đề: Cuốn hạ M-X
Tác giả: Jean - Louis Bruguès
Ký hiệu tác giả: BR-J
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000734
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001721
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014246
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích