Dictionnaire théologique
Tác giả: L. Bouyer
Ký hiệu tác giả: BO-L
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004104
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 21
Số trang: 653
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích