Dictionary of Third World Theologies
Tác giả: Virginia Fabella, R.S. Sugirtharajah
Ký hiệu tác giả: FA-V
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008127
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 260
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008129
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 260
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích