Từ điển thần học tín lý
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Lm. Vũ Kim Chính, SJ
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001827
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 274
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003725
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 274
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003921
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 274
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005404
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 274
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích