Dictionnaire de la vie spirituelle
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004182
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 25
Số trang: 1246
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008663
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 25
Số trang: 1246
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích