Thuật ngữ Thần học (Anh - Việt)
Tác giả: Học Viện Đa Minh
Ký hiệu tác giả: HVDM
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007965
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 447
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007966
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 447
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích