Tự điển thần học Công giáo
Phụ đề: Những chủ đề lớn của Đức tin
Tác giả: Joseph Doré
Ký hiệu tác giả: DO-J
Dịch giả: Hoàng Xuân Việt
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008349
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 927
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư của Đức Cha Paul Poupard Viện trưởng Viện Đại Học Công Giáo Và Giám mục phụ  tá Paris 7
Lời nói đầu 9
Phi lộ 23
1. Ân sủng 29
2. Bí tích 29
3. Cách mạng 56
4. Cánh chung 67
5. Cầu nguyện 75
6. Ca (Chúa) Ba Ngôi (Chúa) 84
7. Chế độ giáo dân 98
8. Chết 111
9. Chính truyền / Chính hành 124
10. Chính trị 136
11. Con người 153
12. Công bình 174
13. Cộng đoàn 184
14. Cơ chế 190
15. Dữ (Sự) và tội lỗi 199
16. Đại kết 216
17. Đồng trách nhiệm 229
18. Đời sống (ý nghĩa của) 234
19. Đời sống tu hành 240
20. Giải phóng 251
21. Tân ước 259
22. Giáo hội 269
23. Giáo hội và trần gian 280
24. Giêsu Kitô (Chúa) 296
25. Hỏa ngục 328
26. Hôn nhân 339
27. Huấn quyền 358
28. Hy vọng 369
29. Kitô hữu (Biệt tính của) 378
30. Lao động 386
31. Lịch sử 398
32. Lời Chúa mặc khải 412
33. Luật luân lý, luật tự nhiên 422
34. Luyện ngục 435
35. Lương tâm 446
36. Maria (Đức) 455
37. Nghèo 466
38. Ngôi vị 473
39. Nữ và nam 485
40. Ơn gọi 500
41. Phán xét chung 506
42. Phần rỗi 520
43. Phép lạ 531
44. Phục sinh 547
45. Phụng vụ 559
46. Quan phòng 565
47. Quyết tuyển nền tảng 581
48. Rửa tội và Thêm sức 591
49. Sáng tạo 607
50. Satan (Quỉ) 631
51. Tái giáng 648
52. Thánh Kinh 654
53. Thánh Thần 672
54. Thánh Thể 682
55. Thân xác 693
56. Thần học 704
57. Thiên Chúa (Tìm kiếm) 714
58. Thời Triệu 727
59. Những thừa tác vụ 738
60. Tin (Đức) 745
61. Tính dục 763
62. Tính thiêng liêng 776
63. Tình yêu 785
64. Toàn túc thuyết 794
65. Tôn giáo 806
66. Tục hóa 816
67. Tự do 829
68. Tương lai 841
69. Trần gian 849
70. Trời 862
71. Truyền thống 870
72. Uy quyền 885
73. Văn hóa 892
74. Vũ trụ và con người 900
75. Xức dầu bệnh nhân 911