Dictionary of Latin and Greek Theological Terms
Phụ đề: Drawn Principally from Protestant Scholastic Theology
Tác giả: Richard H. Bllese
Ký hiệu tác giả: BL-R
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008431
Nhà xuất bản: Baker Academic
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 24
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích