Dizionario Biblico
Tác giả: Bruno Corsani, J. Alberto Soggin
Ký hiệu tác giả: CO-B
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012009
Nhà xuất bản: Milan
Khổ sách: 19
Số trang: 634
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích