Từ điển Thần học Kitô giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 230.03 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000441
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1980
Khổ sách: 20
Số trang: 373
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002762
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1980
Khổ sách: 20
Số trang: 373
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích