Từ điển thần học Kitô giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000441
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 20
Số trang: 373
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002762
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 20
Số trang: 373
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích