Dictionnaire de théologie catholique
Phụ đề: L'exposé des doctrines de la thesologie catholique leurs preuves…
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 15
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004185
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris VI
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 27
Số trang: 3928
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích