Điển ngữ Đức tin Công giáo
Tác giả: Lm. Hồng Phúc, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-P
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000648
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 586
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002827
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 586
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002941
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 586
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015661
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 734
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích