Từ điển thần học Thánh Kinh dùng cho mục vụ
Nguyên tác: The Collegeville Pastoral Dictionary of Biblical Theology
Tác giả: Carroll Stuhlmueller, C.P
Ký hiệu tác giả: ST-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010457
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 541
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010458
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 541
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 9
Aaron 73
Abel 76
Abraham 78
Adam 84
Ai Cập 95
Amen 97
An táng 99
Antiôkia 103
An ủi 105
Assyria 108
Athens 111
Ánh sáng 113
Ả Rập 121
Âm nhạc 122
Âm phủ 127
Ân huệ 131
Ân sủng 134
Baal 144
Babel 146
Bách hại 149
Bàn tay 156
Bàn thờ 162
Bánh 165
Báo thù 169
Bạo lực 178
Bêlem 190
Bêtania 192
Bêthen 194
Biến hình 195
Biển 199
Biết 202
Bình an 205
Bỏ mình 217
Bồ câu 228
Bố thí 230
Bội giáo 238
Bữa ăn 241
Bụi đất 252
Ca tụng 254
Canaan 264
Canvê 266
Cám dỗ 267
Cánh chung 278
Cắt bì 291
Cầu nguyện 294
Cây 309
Cây nho 312
Cha 315
Châm ngôn 327
Chân lý 330
Chén  344
Chết 346
Chi tộc 361
Chiêm bao 367
Chiêm tinh 373
Chiên Thiên Chúa 375
Chinh phục 378
Chúa  381
Chúc dữ 387
Chúc phúc 392
Chư dân 404
Chữa lành 416
(lời) Chứng 433
Cô tịch 442
Con vua Đavít 446
Con đầu lòng 449
Con Người 455
Con Thiên Chúa 461
Công chính 467
Công chính hoá 488
Công trạng 493
Cộng đoàn 499
Côrintô 508
Cửa  509
Cứng lòng 512
Cứu chuộc 514
Cứu độ  524
Danh sách các tác giả 534