Dictionnaire critique de théologie
Tác giả: Jean-Francois Lyotard
Ký hiệu tác giả: LY-J
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008684
Nhà xuất bản: Presses Universitaires de France
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 29
Số trang: 1298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích