The New SCM Dictionary of Christian Spirituality
Tác giả: Philip Sheldrake
Ký hiệu tác giả: SH-P
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003210
Nhà xuất bản: SCM Press
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 24
Số trang: 680
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích