Dictionnaire apologétique de la foi catholique
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004186
Nhà xuất bản: Gabriel Beauchesne
Năm xuất bản: 1922
Khổ sách: 28
Số trang: 1984
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích