Từ vựng triết thần căn bản (Pháp Việt - Anh Việt)
Tác giả: Lm. Ngô Minh, Lm. Nguyễn Thế Minh
Ký hiệu tác giả: NG-M
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000073
Nhà xuất bản: Đông Phương
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 485
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000074
Nhà xuất bản: Đông Phương
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 485
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000075
Nhà xuất bản: Đông Phương
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 485
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000076
Nhà xuất bản: Đông Phương
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 485
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000077
Nhà xuất bản: Đông Phương
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 485
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010377
Nhà xuất bản: Đông Phương
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 485
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích