Dictionnaire de théologie chrétienne
Tác giả: Joseph Doré
Ký hiệu tác giả: DO-J
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008120
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1979
Khổ sách: 21
Số trang: 476
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích