Từ điển thần học Kitô giáo
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002793
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 359
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích