Từ điển luân lý Công giáo
Phụ đề: Cuốn thượng A-L
Tác giả: Jean - Louis Bruguès
Ký hiệu tác giả: BR-J
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000733
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001717
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014251
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014441
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích