Dictionary of Fundamenttal Theology
Tác giả: René Latourelle, Rino Fisichella
Ký hiệu tác giả: LA-R
DDC: 230.03 - Từ điển, Bách khoa từ điển về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003878
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 29
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích