Nhân đọc cuốn: "Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan Phaolô II"
Tác giả: Đỗ Mạnh Tri, Dương Ngọc Dũng
Ký hiệu Tác giả: DO-T
DDC: 290 - Các tôn giáo khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011194
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đọc "Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan Phaolô II" 3
Nhận định về các trí thức Phật Giáo trong nhóm giao điểm Hoa Kỳ 13
Chương I: Những sai lầm tổng quát trong cuốn sách " Đối thoại" của nhóm Giao điểm 22
Chương II: Phê bình bài viết "Vài nhận định về tác phẩm "Bước qua ngưỡng cửa hy vọng: của nhân tử Nguyễn Văn Thọ 32
Chương III: Phê bình bài viết "Về nỗ lực bào chữa cho Giáo Hoàng John Paul II của một tín hữu Ki-tô Rôma" của Hoàng Hà Thanh 51
Chương IV: Phê bình bài viết "Phật giáo với Giáo Hoàng" của Trần Văn Kha 104
Chương V: Phê bình bài viết "Sở tri chướng và kinh tế thị trường" của Phạm Trọng Chánh 112
Chương VI: Phê bình bài "Phật giáo có phủ định cuộc sống và thế giới hay không?" của Minh Chi 116
Chương VII: Phê bình bài viết "Giáo lý nhà phật và phát triển kinh tế" của Nguyễn Phúc Bửu Tập 125
Chương VIII: Phê bình bài viết "Ý nghĩa và vai trò tri thức trong Phật giáo" của tác giả Trần Chung Ngọc 132
Chương IX: Phê bình bài viết "Phê bình những phê bình về các tôn giáo dân tộc" của Lý Khôi Việt (Lê Hiếu Liêm) 157
Ngón tay và mặt trăng 169
I. Ý nghĩa của đối thoại 183
II. Tội ác của Tây Phương và Ki-tô giáo 190
III. Vấn đề dịch thuật và ngôn ngữ 197
IV. Tội và tội tổ tông 203
V. Vô thần 215
VI. Trăng: Ảo ảnh hay thực tại 234
VII. Sáng tạo, không sáng tạo 262
VIII. Tây phương thế này, Tây phương thế nọ 287
IX. Hai tiếng chuông 320
X. Phan Bội Châu, Đào Duy Anh, Hoài Thanh 331