Thần học Tân ước. Thần học về Tin mừng Máccô
Nguyên tác: New Testament Theology the Theology of the Gospel of Mark
Tác giả: W. R. Telford
Ký hiệu tác giả: TE-W
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014224
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014225
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014226
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 391
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích