The Messianic Secret's in Mark's Gospel
Tác giả: Heikki Räisänen
Ký hiệu tác giả: RA-H
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005124
Nhà xuất bản: T&T Clark
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 289
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích