The Cross from a Distance
Phụ đề: Atonement in Mark's Gospel
Tác giả: Peter G. Bolt
Ký hiệu tác giả: BO-P
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 18
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012932
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích