Tin mừng thánh Marcô
Phụ đề: Chú giải mục vụ
Nguyên tác: L'Evangle de Marc
Tác giả: Jacques Hervieux
Ký hiệu tác giả: HE-J
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001831
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 443
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003421
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 376
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008698
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 376
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung 5
Dần vào Tin Mừng Maccô 6
Cuốn sách khác thường 6
Một cuốn Tin Mừng có cấu trúc chặt chẽ 10
Cộng đoàn của Maccô 11
Niên biểu và xuất xứ của Tin Mừng Maccô 14
Maccô là ai? 15
Chúa Giêsu theo Maccô 16
Hướng dẫn đọc Tin Mừng Maccô 19
LỜI MỞ ĐẦU  
TỪ GIOAN TẨY GIẢ ĐẾN CHÚA GIÊSU   
Tựa đề (1,1) 22
Sứ vụ của Gioan Tẩy Giả (1,2-8) 25
Chúa Giêsu chịu phép Rửa (1,9-11) 30
Cám dỗ trong hoang địa (1,12-13) 34
GIAI ĐOẠN MỘT: TỪ LÚC GỌI CÁC MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN TỚI KHI THÀNH LẬP NHÓM MỪỜI HAI (1,14-3,12) 37
Tin Mừng của Thiên Chúa (1,14-15) 42
Gọi các môn đệ đầu tiên (1,16-20) 42
Một giáo huấn có uy quyền (1,21-28) 47
 Chữa bệnh cho nhạc mẫu Phêrô (1,29-31) 55
Một thành công rực rỡ (1,32-34) 59
Cầu nguyện và thi hành sứ vụ (1,35-39) 61
Chữa người phung hủi (1,40-45) 64
Ơn tha thứ cho một kẻ bại liệt (2,1-12) 73
Kêu gọi Lêvi và ngồi ăn chung với người tội lỗi (2,13-17) 79
Chay tịnh và hôn phu (2,18-22) 84
Bứt bông lúa mì. Chủ ngày Sabbat (2,23-28) 88
 Kẻ có tay bại liệt (3,1-6) 92
Chúa Giêsu và quần chúng (3,7-12) 98
GIAI ĐOẠN HAI: TỪ KHI THIẾT LẬP NHÓM MƯỜI HAI TỚI LÚC SAI HỌ ĐI THI HÀNH SỬ VỤ (3,13-6,6) 102
Chúa Giêsu thiết lập nhóm Mười Hai (3,13-19) 104
 Sự can thiệp của bà con Chúa Giêsu (3,20-21) 107
 Đức Giêsu và Satan (3,22-30) 108
 Gia đình đích thực của Chúa Giêsu (3,31 -35) 112
 Diễn văn bằng dụ ngôn (4,1-34) 115
Dụ ngôn người gieo giống (4,1-9) 118
Tại sao dùng dụ ngôn? (4,10-12) 121
Cắt nghĩa dụ ngôn người gieo giống 124
Dụ ngôn ngọn đèn (4,21-23) 126
Dụ ngôn cái đấu (4,24-25) 128
Dụ ngôn hạt giống tự triển nở một mình 129
Dụ ngôn hạt cải (4,3 0-32) 131
 Kết luận về bài diễn từ bằng dụ ngôn (4,33-34) 132
Bốn hành vi quyền phép của Chúa Giêsu (4,35-5,34) 134 134
Truyền bão tố yên lặng (4,35-41) 135
Kẻ bị quỷ ám ở Giêrasa (5,1-20) 139
Con gái ông Giairô và người đàn bà mắc chứng bệnh bất trị (5,21-43) 145
Chúa Giêsu ở Nadaret (6,1-6) 153
GIAI ĐOẠN BA: TỪ SỨ VỤ CỦA NHÓM MƯỜI HAI ĐẾN LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA PHÊRÔ (6,7-8,26) 158
Sai nhóm Mười Hai đi rao giảng (6,7-13) 160
Các ý kiến khác nhau về Chúa Giêsu (6,14-16) 163
Gioan Tẩy Giả bị giết (6,17-29) 166
Hóa bánh ra nhiều (6,30-44) 169
Đi trên sóng nước 179
Các cuộc chữa lành bệnh ở Giênêdaret (6,53-56) 179
Chúa Giêsu và các truyền thống của các biệt phái (7,1-23) 181
Đức tin của một phụ nữ dân ngoại (7,24-30) 188
Chữa lành một người câm điếc (7,31-37) 191
 Hóa bánh ra nhiều lần thứ hai (8,1-7) 195
Chúa Giêsu từ chối thực hiện một phép lạ đến từ trời (8,10-12) 198
Sự ngu muội của các môn đệ (8,13-21) 200
Chữa lành người mù ở Betsaiđa (8,22-26) 203
GIAI ĐOẠN BỐN: TỪ LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA PHÊRÔ ĐẾN NHỮNG LẦN LOAN BÁO CUỘC KHỔ NẠN (8,27-10,52) 205
Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô (8,27-30) 210
Lần đầu tiên loan báo cuộc khổ nạn và phục sinh (8,31-33) 215
Theo Chúa Giêsu bằng cách hiến dâng mạng sống cho Ngài (8,34-9,1) 220
Cuộc biến hình (9,2-8) 223
Đối thoại về Êlia (9,9-13) 229
Chữa lành một trẻ mắc bệnh động kinh (9,14-29) 234
Lần thứ hai loan báo về cuộc khổ nạn (9,30-32) 240
Vấn đề địa lý trong Phúc Âm Maccô 242
Theo Chúa Giêsu như thế nào. Cư xử với trẻ em (9,33-37) 245
Huấn dụ truyền cho cộng đoàn Kitô hữu (9,38-50) 249
Vấn đề ly dị (10,1-12) 255
Chúa Giêsu và các trẻ em (10,13-16) 261
Kêu gọi người đàn ông giàu có (10,17-22) 265
Nước Thiên Chúa và của cải (10,21-31) 270
Lần thứ ba loan báo về cuộc khổ nạn (10,32-34) 275
Lời yêu cầu của các con ông Giêbêđê (10,35-40) 279
Người mù thành Giêricô (10,46-52) 285
Các phép lạ trong Phúc Âm Maccô 290
GIAI ĐOẠN V: TẠI THÀNH GIÊRUSALEM- CUỘC CHẠM TRÁN GIỮA GIÊSU VÀ CÁC CHỨC SẮC TÔN GIÁO (11,1-13,37) 296
Đâng Mêsia tiến vào thành Giêrusalem (11,1-11) 298
Cây vả không sinh trái (11,12-14) 304
Đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ (11,15-19) 305
Bình chú về hành động của Chúa Giêsu 309
Quanh cây vả bị chết khô (11,20-25) 311
Chúa Giêsu bị chất vấn về quyền bính (11,27-33) 314
Những thợ làm vườn nho sát nhân (12,1-12) 316
Đóng thuế cho Xêda (12,13-17) 322
Nhóm Sađôc và sự sống lại (12,18-27) 325
Giới răn cao trọng nhất (12,28-34) 329
Chúa Giêsu và giới kinh sư (12,35-40) 332
Đồng xu của bà góa (12,41 -44) 336
Một diễn từ hết sức đặc biệt 338
 Đền thờ bị phá hủy (13,1-4) 338
Những cảnh hỗn loạn (13,5-13) 341
Sự thử thách lớn nhất (13,14-23) 345
Con Người sẽ đến (13,24-37) 349
Tin Mừng Thánh Maccô được hình thành như thế nào? 357
GIAI ĐOẠN VI: CUỘC KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊSU (14,1-16,8) 361
 I. Tường thuật về cuộc khổ nạn 361
 II. Tường thuật việc Chúa phục sinh 364
Âm mưu chống lại Chúa Giêsu (14,1-2) 365
Xức dầu thơm ở Bêtania 366
Ngả giá để Giuđa phản Thầy (14,10-11) 370
Chuẩn bị cho bữa tiệc ly (14,12-16) 371
Chúa loan báo Giuđa phản bội (14,17-21) 374
Thiết lập Bí tích Thánh Thể (14,22-26) 377
Loan báo Phêrô chối Thầy (14,27-31) 381
Lời cầu nguyện trong vườn Giêtsêmani (14,32-42) 383
Chúa Giêsu bị bắt (14,43-52) 389
Chúa Giêsu ra trước công nghị (14,53-65) 193
Phêrô chối Thầy (14,66-72) 400
Chúa Giêsu trước tòa Philatô (15,1-15) 402
Các cảnh nhạo báng (15,16-20) 409
Đóng đinh ở Gôngôta (15,21-32) 410
Chúa Giêsu chịu chết (15,33-41) 413
Táng xác (15,42-47) 418
Ngôi mộ trống (16,1-8) 420
LỜI KẾT THÚC: CHÚA GIÊSU HIỆN RA VÀ SAI CÁC MÔN ĐỆ ĐI RAO GIẢNG (16,9-20) 427
Phụ trương: Tin mừng Maccô trong thánh lễ Chúa nhật và ngày trong tuần 439