The Gospel According to Mark
Tác giả: C. S. Mann
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 27
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004590
Nhà xuất bản: Doubleday
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 21
Số trang: 714
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005179
Nhà xuất bản: Doubleday
Năm xuất bản: 1986
Khổ sách: 21
Số trang: 714
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích