Suy niệm Tin mừng theo Thánh Mác-cô
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000817
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 59
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Tin Mừng theo Thánh Mác-cô 5
Hãy sẵn sàng (Mc 1, 14-15; Mc 24,44) 8
Hãy theo tôi (Mc 1, 16-20) 11
Người bị bệnh cùi được chữa lành (Mc 1,40-42) 14
Đôi tay của Chúa Giêsu (Mc 1, 40-45) 17
Sống là gặp gỡ (bài 1) (Mc 2, 13-17) 21
Sống là gặp gỡ (bài 2) (Mc 2,24-30) 24
Năm ngàn người được nuôi ăn ( Mc 6, 34-37) 26
Ephata (bài 1) 29
Ephata (bài 2) 31
Một khuôn mặt, hai con người (Mc9, 14-29) 33
Người hành khất mù (Mc 10,46-52) 37
Lòng thành và bổn phận (Mc 12,43-44) 40
Cây vả bị rủa ( Mc 11,13-14;43-44) 42
Hãy canh thức với Thầy (Mc 14, 34), Hãy tỉnh thức và cầu nguyện (Mc 14,38) 45
Tình thương mến (MC 14,3-9) 48
Câu truyện phục sinh theo lời kể của Thánh sử Mác-cô (MC16,1-8) 51
Môn đệ Phêrô (Mc14,66-72) 53
Rao giảng Tin Mừng (MC16,13-16) 27