Exegetical Comentary on the New Testament
Phụ đề: Mark
Tác giả: Mark L. Strauss
Ký hiệu tác giả: ST-M
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008414
Nhà xuất bản: Zondervan
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 784
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích