Cùng học Lời Chúa. Tin mừng Máccô
Tác giả: Ban Thánh Kinh GP. Cần Thơ
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007666
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007667
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007668
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013117
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục  
Dẫn nhập tổng quát 11
Chương I  
Gioan tẩy giả rao giảng (1,1-8) 15
Chúa Giêsu chịu phép rửa và chịu cám dỗ (1,9-13) 21
Chúa Giêsu khai mạc công việc rao giảng, kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (1,14-20) 27
Một ngày tại Caphácnaum (1,21-45) 32
Chương II  
Chúa Giêsu chữa người bại liệt và cuộc tranh luận 1: quyền tha tội (2,1-12) 43
Chúa Giêsu kêu gọi ông Lêvi và cuộc tranh luận 2: đón tiếp người tội lỗi (2,13-17) 47
Tranh luận 3: ăn chay (2,18-23) 51
Tranh luận 4: ngày sabát (2,23-28) 54
Chương III  
Chữa người bị bại tay và tranh luận 5: tranh luận thứ hai về ngày sabát (3,1-6) 57
Dân chúng đến với Chúa Giêsu thành lập nhóm mười hai (3,7-19) 61
Phản ứng của thân nhân Chúa Giêsu và của các kinh sư (3,20-35) 67
Chương IV  
Các dụ ngôn (4,1-34) 73
Dẹp yên sóng biển (4,35-41) 82
Chương V  
Chữa nguời bị quỷ ám ở Ghêrasa (5,1-20) 87
Cứu con gái ông Giaia và chữa người đàn bà bị băng huyết (5,21-43) 92
Chương VI  
Chúa Giêsu về thăm Nadarét (6,1-6a) 97
Sai nhóm muời hai đi rao giảng (6,6b-13) 100
Chúa Giêsu và vua Hêrôđê cái chết của Gioan tẩy giả (6,14-29) 105
Hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất (6,30-44) 109
Chúa Giêsu đi trên mặt biển chữa nhiều nguời ở Ghennêxarét (6,45-56) 113
Chương VII  
Tranh luận về truyền thống (7,1-23) 117
Cứu đứa con gái nguời đàn bà ngoại giáo (7,24-30) 122
Chữa người điếc vừa ngọng (7,31-37) 125
Chương VIII  
Hóa bánh ra nhlều lần thứ hai (8,1-10) 129
Tranh luận với nguời Pharisêu và dạy dỗ các môn đệ (8,11-21) 132
Chữa nguời mù ở Bếtxaiđa (8,22-26) 137
Phêrô tuyên xưng đức tin và tiên báo thương khó lần thứ nhất (8,27-9,1) 139
Chương IX  
Chúa Giêsu hiển dung và câu hỏi về Êlia (9,2-13) 147
Chữa người bị động kinh (9,14-29) 152
Tiên báo thương khó lần thứ hai và một vài lời dạy (9,30-50) 157
Chương X  
Vấn đề ly dị (10,1-12)  167
Đón nhận nước trời như trẻ em (10,13-16)  171
Vấn đề của cải (10,17-31)  174
Tiên báo thương khó lần thứ ba và chuyện hai người con ông Dêbêđê (10,32-45) 181
Chữa người mù thành Giêrikhô (10,46-52) 186
Chương XI  
Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem (11,1-11)  191
Cây vả bị nguyền rủa (11,12-14.20-26) 195
Chúa Giêsu đánh đuổì những nguời buôn bán khỏi Đền thờ (11,15-19) 198
Tranh luận 1: quyền bính của Chúa Giêsu (11,27-33) 201
Chương XII  
Ngụ ngôn những tá điền sát nhân (12,12) 205
Tranh luận 2: Nộp thuế (12,13- 7) 209
Tranh luạn 3: Kẻ chết sống lại (12,18) 212
Tranh luận 4: Điều răn trọng nhất (12,28-34) 216
Tranh luận 5: Đức Kitô và vua Đavít (12,35-37) 220
Chúa Giêsu lên án các kinh sư (12,38-40) 222
Đồng tiền của bà góa nghèo (12,41-44) 224
Chương XIII  
Bài giảng cánh chung (13,1-37) 227
Chương XIV  
Âm mưu giết Chúa Giêsu và xức dầu tại Bêtania (14,1-11) 239
Ăn lễ vượt qua (14,12-31) 245
Cầu nguyện trong vườn Ghếtsêmani (14,32-42) 253
Chúa Giêsu bị bắt (14,43-52) 257
Chúa Giêsu trước thượng hội đồng Do thái (14,53-65) 261
Ông Phêrô chối Chúa (14,66-72) 265
Chương XV  
Chúa Giêsu trước tổng trấn Philatô (15,1-20) 269
Chúa Giêsu trên thập giá (15,21-41) 274
Chúa Giêsu được mai táng (15,42-47) 281
Chương XVI  
Ngôi mộ trống (16,1-8) 285
Những lần hiện ra của Chúa Giêsu (16,9-20) 288
Phụ trương khái quát về thánh kinh 295