Tin mừng theo thánh Maccô
Phụ đề: Bộ sách chú giải Kinh Thánh
Nguyên tác: The Gospel of Mark
Tác giả: William Barclay
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000420
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007879
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
Bắt đầu câu chuyện: Máccô 1,1-4 5
Sứ giả của nhà vua: Máccô 1,5-8 9
Ngày quyết định: Máccô 1,9-11 11
Thời gian chịu thử thách: Máccô 1,12.13  14
Sứ điệp Phúc Âm: Máccô 1,14.15 17
Chúa Giêsu chọn bạn: Máccô 1,16-20 19
Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Ngài: Máccô 1,21-22 22
Chiến thắng đầu tiên đối với các thế lực của Ma Quỷ: Máccô 1,23-28 25
Một Phép lạ tại tư gia: Máccô 1,29-31 28
Những đám đông buổi đầu: Máccô 1,32-34 30
Giờ yên tịnh và hành động thôi thúc: Máccô 1,35-39  32
Người phong cùi được sạch: Máccô 1,40-45  34
Một Đức Tin không được khước từ: Máccô 2,1-5 37
Những tấm lòng cứng cỏi: Máccô 2,6-12 41
Chúa Giêsu gọi một người ai cũng oán ghét: Máccô 2,13.14 46
Nơi có nhu cầu quan trọng nhất: Máccô 2,15-17 49
Một đoàn thể vui vẻ: Máccô 2,18-20 52
Phải giữ tâm trí luôn luôn trẻ trung: Máccô 2,21-22 54
Tin kính thật và giả: Máccô 2,23-28 56
Sự sung đột về tư tưởng: Máccô 3,1-6 59
Giữa đám đông: Máccô 3,7-12 63
Lập nhóm mười hai: Máccô 3,13-19 66
Sự nhận định của người nhà Chúa Giêsu: Máccô 3,20-21 68
Liên minh hay chinh phục: Máccô 3,22-27 70
Tội không thể được tha: Máccô 3,28-30  72
Điều kiện để trở thành bà con thân thuộc: Máccô 3,31-35 74
Dạy bằng dụ ngôn: Máccô 4,1-2 76
Từ đất đến trời: Máccô 4,3-9 80
Mầu nhiệm Nước Trời: Máccô 4,10-12 83
Mùa gặt chắc chắn: Máccô 4,13-20 87
Ánh sáng phải chiếu ra: Máccô 4,21 90
Chân Lý không thể xóa bỏ được: Máccô 4,22-23 93
Sự quân bình của đời sống: Máccô 4,24 94
Luật gia tăng: Máccô 4,25 96
Sự tăng trưởng vô hình và cứu cánh chắc chắn: Máccô 4,26-29 97
Từ nhỏ đến lớn: Máccô 4,30-32 100
Thầy khôn ngoan và trò khôn ngoan: Máccô 4,33-34 103
Bình an của sự hiện diện: Máccô 4,35-41 105
Việc đuổi cả bầy quỷ:Máccô 5,1-13 108
Xin Chúa Cứu Thế hãy đi nơi khác: Máccô 5,14-17 111
Một chứng nhân cho Chúa Cứu Thế: Máccô 5,18-20 114
Trong giờ cần kíp: Máccô 5,21-24 116
Hi vọng cuối cùng của kẻ đang đau khổ: Máccô 5,25-29 118
Giá phải trả để chữa bệnh: Máccô 5,30-34  121
Thất vọng và hy vọng: Máccô 5,35-39  123
Chỗ khác nhau mà Đức Tin tạo ra: Máccô 5,40-43 125
Không được tôn trọng nơi quê hương: Máccô 6,1-6  127
Những người Tiền Hô cho Nhà Vua: Máccô 6,7-11 130
Thông điệp và lòng thương xót của Nhà Vua: Máccô 6,12-13 133
Ba câu kết luận về Chúa Giêsu: Máccô 6,14-15 135
Khi người đàn bà gian ác báo thù: Máccô 6,16-29 137
Thương cảm với đám đông: Máccô 6,30-34 142
Trong tay Chúa Giêsu thì ít cũng hóa nhiều: Máccô 6,35-44  145
Chinh phục bão tố: Máccô 6,45-52 148
Những đám đông luôn luôn đòi hỏi: Máccô 6,53-56 150
Sạch và không sạch: Máccô 7,1-4 151
Luật Đức Chúa Trời và lệ của loài người: Máccô 7,5-8 155
Một quy tắc quái ác: Máccô 7,9-13 157
Sự ô uế thật sự: Máccô 7,14-23 159
Dự báo về một thế giới dành cho Chúa Kitô: Máccô 7,24-30 164
Mọi việc Chúa làm đều tốt lành: Máccô 7,31-37 167
Cảm thương và thách thức: Máccô 8,1-10 169
Sự đui mù của những kẻ đòi hỏi Dấu lạ: Máccô 8,11-13 172
Việc không chịu học hỏi bằng kinh nghiệm: Máccô 8,14-21 173
Một người mù học nhìn: Máccô 8,22-26  175
Khám phá quan trọng: Máccô 8,27-30 178
Kẻ cám dỗ lợi dụng tiếng nói của người bạn thân: Máccô 8,31-33 185
Con đường làm môn đệ Chúa: Máccô 8,34 187
Được lại đời sống bằng cách liều bỏ mạng sống: Máccô 8,35 189
Giá trị tối cao của đời sống: Máccô 8,36-37 191
Khi Nhà Vua đến với dân mình: Máccô 8,38-9,1 193
Vinh quang trên đỉnh núi: Máccô 9,2-8 194
Số phận của vị Tiền Hô: Máccô 9,9-13 197
Từ trên núi xuống: Máccô 9,14-18 199
Tiếng kêu của Đức Tin: Máccô 9,19-24 202
Nguyên nhân thất bại: Máccô 9,25-29 204
Đối diện với mục đích: Máccô 9,30-32 205
Cao vọng chân chính: Máccô 9,33-35  207
Giúp đỡ người vô vọng: Máccô 9,36-37 209
Một bài học về khoan dung: Máccô 9,38-40 210
Thưởng và phạt: Máccô 9,41-42 213
Một mục tiêu đáng cho chúng ta hy sinh: Máccô 9,43-48 215
Muối của sinh hoạt Kitô hữu: Máccô 9,49-50 218
Dù sau này tốt xấu ra sao: Máccô 10,1-12 221
Nước Trời thuộc về những người đó: Máccô 10,13-16 225
Phải thánh thiện đến mức độ nào: Máccô 10,17-22 227
Cơ nguy của giàu có: Máccô 10,23-27 230
Chúa Kitô chẳng mắc nợ ai: Máccô 10,28-31  233
Giờ tận cùng gần đến: Máccô 10,32-34 235
Đòi hỏi tham vọng: Máccô 10,35-40 237
Giá của công cuộc cứu rỗi loài người: Máccô 10,41-45 240
Phép lạ bên vệ đường: Máccô 10,46-52 243
Vua đến: Máccô 11,1-6 246
Đấng đang ngự đến: Máccô 11,7-10 248
Sự yên lặng trước cơn giông: Máccô 11,11 250
Cây vả không trái: Máccô 11,12-14.20-21 251
Cơn giận của Chúa: Máccô 11,15-19 254
Các quy luật về cầu nguyện: Máccô 11,22-26  257
Câu hỏi mưu mẹo và câu trả lời sắc sảo: Máccô 11,27-33 259
Sự chối bỏ và báo trả: Máccô 12,1-12 261
Xêda với Thiên Chúa: Máccô 12,13-17 265
Ý niệm sai lầm về đời sau: Máccô 12,18-27 269
Mến Chúa yêu người: Máccô 12,28-34 273
Con Đavít: Máccô 12,35-37a 276
Luật tôn giáo sai lầm: Máccô 12,37-40 278
Của dâng nhiều nhất: Máccô 12,41-44 281
Sô phận của một thành phố: Máccô 13,1-2 283
Cơn hấp hối của một thành phố: Máccô 13,14-20 284
Con đường gian khổ: Máccô 13,9-13 286
Các nguy cơ của những ngày sau cùng: Máccô 13,3-6.21-23 289
Sự tái lâm: Máccô 13,7-8.24-27  292
Hãy tỉnh thức: Máccô 13,28-37  294
Màn cuối bắt đầu: Máccô 14,1-2 296
Sự phung phí do tình yêu thương: Máccô 14,3-9 299
Kẻ phản bội: Máccô 14,10-11 301
Chuẩn bị cho ngày Lễ: Máccô 14,12-16 304
Tiếng gọi cuối cùng của tình yêu: Máccô 14,17-21 307
Biểu tượng của sự cứu rỗi: Máccô 14,22-26 309
Thất bại của các bạn hữu: Máccô 14,27-31 314
Ý Cha được nên trọn: Máccô 14,32-42  316
Bắt Chúa: Máccô 14,43-50 318
Có một thanh niên: Máccô 14,51-52 320
Xét xử: Máccô 14,55-65 321
Can đảm và hèn nhát: Máccô 14,54.66-72  324
Sự im lặng của Chúa Giêsu: Máccô 15,1-5 327
Sự lựa chọn của đám đông: Máccô 15,6-15 329
Lời chế nhạo của bọn lính: Máccô 15,16-20 331
Thập Tự Giá: Máccô 15,21-28 332
Tình yêu thương vô hạn: Máccô 15,29-32 335
Thảm kịch và chiến thắng: Máccô 15,33-41  336
Người hiến cho Chúa cái huyệt: Máccô 15,42-47 338
Hãy nói với Phêrô: Máccô 16,1-8 340
Sứ mạng cho Hội Thánh: Máccô 16,9-20 342