Tin mừng theo thánh Maccô
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000497
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ (CARLO MARIA MARTINI)  
Lời tựa  3
Chương I: Đổi đời, lời gọi và đáp trả 6
Chương II: Cộng đoàn của Mác-cô  23
Chương III: Thiên Chúa của Mác-cô 38
Chương IV: Màu nhiệm Vương Quốc 53
Chương V: Màu nhiệm bánh 68
GIÁO HUẤN TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (JEAN DELORME)  
1. Những khó khăn của vấn đề và những phương pháp đề nghị 88
2. Mác-cô và Tin Mừng 93
3. Mác-cô và công cuộc giảng dạy của Đức Giêsu 102
Kết luận 131