Cuộc đời Đức Giêsu theo thánh Marcô
Tác giả: Werner H.Kelber
Ký hiệu tác giả: KE-W
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010924
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 108
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 1
I. MẦU NHIỆM NƯỚC THIÊN CHÚA (1:1-5 : 34) 7
A. Dọn đường (1:1-15) 7
B. Nước Thiên Chúa ngự đến (1:16-34) 10
C. Hành trình trên đất Galilê (1:35-3:32) 12
D. Diễn từ về  Nước Thiên Chúa (4:1-34) 18
II. SỰ MÙ QUÁNG CỦA CÁC MÔN ĐỆ (4:35-8:21) 21
A. Đi đến với dân ngoại và Do Thái (4:35-5:43) 21
a. Vượt biển lần một đến vùng đất Dân Ngoại 4,35-41 21
(chuyến hải trình đầu tiên)   
b. Trở lại vùng đất Do Thái 5,21-42 23
(chuyến hải trình thứ hai)   
B. Đón lấy dân Do Thái (6,1-44) 24
Hóa bánh nuôi dân lần đầu (6,31-44)   
(chuyến hải trình thứ ba) 26
C. Đón lấy Dân Ngoại (6,45-8,10) 27
Vượt biển hồ lần hai (6,45-53) 27
(chuyến hải trình thứ tư)  
Yêu cầu của người Biệt phái (8,11-12) 31
(chuyến hải trình thứ năm)  
D. Vấn nạn một chiếc bánh (8,13-21) 32
Trở về vùng đất Do Thái (8,13) 32
(chuyến hải trình thứ sáu)  
III. CON NGƯỜI PHẢI CHỊU ĐAU KHỔ (8,22-10,52) 35
A. Hành tình vào cõi chết 8,22-26 35
B. Cuộc đối đầu giữa Phêrô và Đức Giêsu 8,27-32 35
C. Các môn đệ mất khả năng nhận thức  39
D. Vinh quang của Con Thiên Chúa 9,2-8 44
IV. CÙNG TẬN CỦA ĐỀN THỜ (11,1-13,17) 48
A. Hành trình đầu tiên tới Đền thờ (11,1-11) 48
B. Hành trình thứ hai và Đền thờ bị hạ giá (11,12-25) 50
C. Lần thứ ba đến Đền thờ và diễn từ về Đền thờ (11,27-12,44) 54
D. Tiên báo Đền thờ bị phá hủy (13,1-37) 58
Cấu trúc của diễn từ 61
E. Tóm lược 63
V. ĐĂNG QUANG TRONG NHỤC NHÃ (14,1-16,8) 65
A. Chuẩn bị chịu chết 65
B. Ngã rẽ ở Giêtsimani (14,32-42) 71
C. Cái chết của người bị Thiên Chúa ruồng bỏ (14,43-15,34) 73
D. Vị vua bị đóng đinh 79
VI. KẾT LUẬN 86
Viết bài thu hoạch 101
Phần bổ túc  
Đức Giêsu phục sinh trong tin mừng Marcô 102