Người này là Con Thiên Chúa
Phụ đề: Tĩnh tâm với sách Tin mừng Mác-cô
Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009627
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009639
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới Thiệu 11
Viết tắt các sách Kinh Thánh, Việt & Anh 13
Dần nhập 17
1. Những bức tranh treo ở lối vào (Mc 1, 1-13) 21
Tựa đề: Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa (Mc 1,1) 21
Vị Tiền Hô (Mc 1, 2-4) 23
Hiệu quả lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả (Mc 1,5) 25
Ông Gioan loan báo Đấng đến sau ông (Mc 1, 7-8) 26
Đức Giêsu chịu Phép Rửa (Mc 1, 9-11) 27
Cuộc tạo dựng mới (Mc 1, 12-13) 29
2. Đức Giêsu khởi sự rao giảng và gọi những môn đệ đầu tiên (Mc 1, 14-20) 32
Đức Giêsu khởi sự rao giảng (Mc 1, 14-15) 32
Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mc 1, 16-20) 35
3. Ngày ra mắt tại Caphácnaum (Mc 1, 21-34) 40
Trong hội đường (Mc 1, 21-28) 40
Trong nhà (Mc 1, 29-31) 42
Ngày thường, ngoài sân 43
4. Một ngày mới (Mc 1, 35-45) 45
Sáng sớm (Mc 1, 35-39) 45
Bàn tay nối kết (Mc 1, 40-45) 46
5. Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ (Mc 2, 1-22) 50
Lòng tin (Mc 2, 1-12) 50
Thêm một chuyện chưa bao giờ thấy (Mc 2, 13-17) 53
Chàng Rẻ và Rượu Mới (Mc 2,18-22) 56
6. Ngày sabát được tạo nên cho con người (Mc 2,23-3,6) 60
Ngày sabát trên đường (Mc 2, 23-28) 61
Ngày sabát trong hội đường (Mc 3, 1-6) 62
7. Đức Giêsu nhân bội chính mình (Mc 3, 7-35) 65
Đám đông quá đông (Mc 3, 7-12) 65
Chúa Giêsu nhân bội chính mình (Mc 3, 13-19) 66
Thân nhân của Đức Giêsu nghĩ gì (Mc 3, 20-21) 69
Các kinh sư từ Giêrusalem xuống nghĩ gì (Mc 3, 22-30) 69
Ai thật sự là thân nhân của Đức Giêsu (Mc 3, 31-35) 72
8. Những dụ ngôn về Nước Thiên Chúa (Mc 4, 1-41) 73
Dụ ngôn thứ nhất: người gieo giống (Mc 4, 3-20) 73
Dụ ngôn cái đèn và cái đấu (Mc 4, 20-25) 79
Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (Mc 4, 26-29) 81
Dụ ngôn hạt cải (Mc 4, 30-32) 82
Kết luận về các dụ ngôn (Mc 4, 33-34) 82
9. Quyền năng của Đức Giêsu (Mc 4,35-6, 6) 83
Gió và biển (Mc 4, 35-41) 83
Một đạo binh quỷ trên đất dân ngoại (Mc 5, 1-17) 85
Người đầu tiên được sai đi... về nhà trên đất dân ngoại (Mc 5, 18-20) 87
Trên bờ Itraen, Đức Giêsu thắng cả cái chết (Mc 5, 21-43) 89
Thắng cải chết trên đường 89
Thắng cái chết ở trong nhà 91
Thất bại tại quê hương (Mc 6,1-6) 95
10. Cái chết được báo trước (Mc 6, 7-29) 97
Nhóm Mười Hai được sai đi rao giảng với quyền trừ quỷ (Mc 6, 6-13) 98
Vua Hê-rô-đê thắc mắc (Mc 6,14-16) 101
11. Đức Giêsu là Mục Tử (Mc 6, 30-56) 105
Đức Giêsu đưa môn đệ đi nghỉ (Mc 6, 30-33) 105
Đức Giêsu nuôi đám đông như mục tử chăm sóc đoàn chiên 106
Đức Giêsu đi trên biển (Mc 6, 46-52) 111
Đức Giêsu chữa bệnh đại trà 115
12. Tranh luận về truyền thống (Mc 7, 1-23) 117
13. Trên đất dân ngoại (Mc 7, 24-37) 122
Một bà mẹ người Xyri có đứa con gái bị quỷ ám 122
Một người vừa điếc vừa ngọng 124
14. Trở lại Biển Hồ (Mc 8, 1-26) 127
Lại nuôi đám đông (Mc 8,1-10) 127
Pharisêu kiếm chuyện (Mc 8, 11-13) 128
Các môn đệ chưa hiểu (Mc 8, 14-21) 129
Người mù ở Bét-sai-đa (Mc 8, 22-26) 130
15. Đức Kitô và môn đệ (Mc 8, 27-38) 132
Thầy là Đức Kitô (Mc 8, 27-30) 132
Con đường Đức Kitô phải đi (Mc 8, 31-33) 134
Con đường môn đệ phải đi (Mc 8, 34-38) 135
16. Một thoáng Thiên Đàng (Mc 9, 1-13) 138
17. Câu chuyện dưới chân núi (Mc 9, 14-29) 144
18. Lần thứ hai Đức Giêsu loan báo Cuộc Thương Khó và Phục Sinh (Mc 9, 30-50) 150
19. Trên đường lên Giêrusalem (Mc 10, 1-31) 155
Rẫy vợ 155
Trẻ em 157
Một người giàu có muốn theo Đức Giêsu 158
20. Đoạn cuối con đường lên Giêrusalem (Mc 10,32-52) 165
Lần thứ ba Đức Giêsu loan báo Cuộc Thương Khó 165
Chuyện hai anh em nhà Dêbêđê 166
Chân dung một môn đệ 168
21. Đức Giêsu tại Giêrusalem (Mc 11,1-12,44) 171
Ngày thứ nhất: Đức Giêsu vào Giêrusalem (Mc 11, 1-11)  171
Ngày thứ hai tại Giêrusalem 174
Chuyện cây vả [hồi thứ nhất] (Mc 11,12-14) 174
Câu chuyện trong Đền Thờ (Mc 11, 15-19) 175
Ngày thứ ba 176
Chuyện cây vả [hồi thứ hai] (Mc 11, 20-26) 176
Lãnh đạo Giêrusalem chất vấn Đức Giêsu (Mc 11, 27-33) 179
Thêm một dụ ngôn (Mc 12, 1-12) 180
Xa luân chiến 182
Chuyện nộp thuế cho Xêda (Mc 12, 13-17) 182
Người chết sống lại (Mc 12, 18-27) 185
Điều răn đứng đầu (Mc 12, 28-34) 187
Câu đố (Mc 12, 35-37) 188
Lời cảnh báo (Mc 12, 38-40) 189
Đồng xu nhỏ của bà góa nghèo 190
22. Bài giảng trên núi Ôliu (Mc 13, 1-27) 193
23. Cuộc Thương Khó (Mc 14-15) 199
Chuẩn bị lễ Vượt Qua (Mc 14, 1-16) 199
Bắt đầu ăn lễ Vượt Qua (Mc 14, 17-21) 203
Giao Ước và lễ Vượt Qua Mới (Mc 14, 22-25)  204
Sau bữa ăn (Mc 14, 28-31) 205
Ghếtsêmani: Đức Giêsu chuẩn bị đi vào Cuộc Thương Khó (Mc 14, 32-42) 206
Đức Giêsu bị bắt 208
Họ bỏ Người mà chạy trốn hết 210
Một người thanh niên đi theo Người 210
Đức Giêsu trước Thượng Hội Đồng 211
Ngoài sân, ông Phêrô giữa đám thuộc hạ 213
Trước tòa Philatô (Mc 15, 1-15) 214
Trong tay bọn lính (Mc 15, 16-20) 216
Đường lên Gôngôtha (Mc 15, 20-22) 218
Đức Giêsu bị đóng đinh thập giá giữa hai tên cướp (Mc 15, 23-28) 219
Trên thập giá, Đức Giêsu bị sỉ vả (Mc 15, 29-32) 220
Đức Giêsu tắt thở trên thập giá (Mc 15, 33-39) 221
Nhóm phụ nữ có mặt 225
Mai táng Đức Giêsu 225
Các phụ nữ làm gì? 227
24. Sáng ngày thứ nhất trong tuần (Mc 16, 1-8) 229
Người thanh niên áo trắng là ai? 232
25. Chúa Phục Sinh đến với các môn đệ (Mc 16, 9-20) 236
Lời Bạt 244