Giáo trình Phúc âm Marcô
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa, SJ
Ký hiệu tác giả: DI-N
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001426
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003023
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004980
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006200
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008451
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 150
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài 1: Cuộc đời của Chúa Giêsu 9
Bài 2: Cái chết của Chúa Giêsu 17
Bài 3: Vấn đề nhất lãm 27
Bài 4: Phúc âm Marcô 40
Bài 5: Chúa Giêsu là Adam mới 58
Bài 6: Lời rao giảng của Chúa Giêsu 64
Bài 7: Đức Giêsu, chàng rể của nhân loại mới 73
Bài 8: Đức Giêsu thiết lập nhóm 12 để ở với Ngài và để Ngài sai đi 84
Bài 9: Dụ ngôn Người gieo giống 92
Bài 10: Quyền năng của Đức Giêsu trên thiên nhiên, ma quỷ, bệnh tật và sự chết 102
Bài 11: Phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ I, Bữa tiện Thiên Sai cho người Do Thái 114 
Bài 12:  Phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ II, Bữa tiện Thiên Sai cho dân ngoại 118 
Bài 13: Ba lần loan báo cuộc khổ nạn  128 
Bài 14: Đức Giêsu vào thành Giêsrusalem vinh hiển, khai mở tôn giáo mới 139 
Bài 15: Sứ vụ tại Giêrusalem  151 
Bài 16: Tính cách Khải huyền trong Phúc âm Marcô 163