Đọc Tin mừng thánh Maccô
Tác giả: Jean Delorme
Ký hiệu tác giả: DE-J
Dịch giả: Lm. Phêrô Mai Văn Hùng, OP
DDC: 226.3 - Tin mừng Maccô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000400
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006307
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006308
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006309
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006310
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009031
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. KHAI TỪ: Phải đọc Tin mừng Máccô như thế nào 10
II. KHÁM PHÁ LẠI TIN MỪNG CỦA MÁCCÔ 21
* Một Tin mừng gây lúng túng 22
* Máccô là ai? 25
* Các khóa để học Máccô 26
* Được viết ra khi nào 28
III. Bài đọc thứ nhất: KHOA ĐỊA LÝ CỦA MÁCCÔ 31
* Một dàn bài thuần túy địa lý gặp phải nhiều khó khăn 31
* Một không gian được ttor chức xoay quanh một đối lập kép 32
- Galilê; Giêrusalem 33
- Xứ sở có người Dothái; xứ sở có người lương dân 33
IV. Bài đọc thứ hai: MỘT THẢM KỊCH ĐANG DIỄN RA 36
* Giêsu, Đức Kitô, Con Thiên Chúa 36
* Thiên Chúa công bố Giêsu là Con Thiên Chúa: 1,2-13 37
* Loài người thì tra hỏi, quỷ sứ thì biết rõ: 1,14 - 8,26 38
* Lời đáp trả của các môn đệ: Thầy là Đức Kitô: 8,27-33 40
* Lời đáp trả của Thiên Chúa: 9,2-13 42
* bàn cãi chung quanh tước hiệu con vua Đavít: 10,3 43
* Lời đáp trả của Chúa Giê-su trước công nghị 45
* Lời đáp trả của loài người: người là Con Thiên Chúa 48
* Bí mật Mêsia, lò xo của thảm kịch Tin mừng Máccô 48
Khoa chú giải các sách Nhất Lãm đã đi tới đâu 50
V. Bài đọc thứ ba: CHÚA GIÊSU VÀ CÁC MÔN ĐỆ 55
Giai đoạn thứ nhất: Từ lúc kêu gọi bốn môn đệ tiên khởi đến khi thành lập nhóm mười hai: 1,16 - 3,19 60
- Kêu gọi các môn đệ tiên khởi: 1,16-20 60
- Một ngày tại Caphanaum: Chúa Giê-su loan báo tin mừng: 1,14-39 62
- Chúa Giê-su và các môn đệ liên đới với nhau trước các địch thủ: 2,15-3,6 70
- Vươn tới giai đoạn thứ hai: 3,7-19 71
Giai đoạn thứ hai: Từ lúc thành lập nhóm Mười hai đến khi sai đi thi hành sứ vụ: 3,13 - 6,6 75
- Nhóm Giêsu môn đệ - dân chúng đối đầu với các địch thủ: 3,20 -35 76
- Chúa Giêsu và các môn đệ đối đầu với dân chúng: 4,1 - 5,43 77
- Các ngụ ngôn: 4,1 -34 77
- Bốn phép lạ nhằm giáo huấn các môn đệ: 4,35 - 5,43 85
- Chúa Giêsu và các môn đệ đối đầu với đám bà con của người: 6,1 - 6 87
Người Kitô hữu đọc sách Tin Mừng 99
Giai đoạn thứ ba: Từ khi Nhóm Mười Hai đi thi hành sứ vụ đến tuyên tín của Phêrô: 6,66 - 8,26 100
- Sứ vụ nhóm mười hai 6,66 -13 100
- Đổi màn: Hêrôđê, Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả, hay là bầu không khí thảm kịch của sứ vụ: 6,14 - 20 105
- Bàn ăn rộng mở. Từ lúc Nhóm Mười Hai đi thi hành sứ vụ cho đến khi Phêrô tuyên tín 8,30 -8,26 107
- Hóa bánh lần thứ nhất: 6,30 - 44 109
- Lại một lần hóa bánh nữa: 8,1 - 9 120
- Bánh của con cái trong nhà chia sẻ cho lương dân 7,24-30 - 8,16-21 128
- Chữa lành anh chàng điếc ngọng 7,31-37 130
Giai đoạn thứ bốn: Đường đi của con người. Từ tuyên tín của Phêrô đến các loan báo Khổ nạn và Phục sinh: 8,27-10,52 140
- Thầy là ai? 8,27-33 141
- Bài giáo huấn thứ nhất của Chúa Giêsu giảng dạy cho các môn đệ: 8,34-9,1 146
- Vinh quang như là đạt điểm của con đường đau khổ: Biến hình 9,2-13 154
- Chữa lành một người quỷ ám 9,14-29 158
Các mức độ khác trong việc giải thích các ngôn từ Chúa Giêsu 159
Lời loan báo thứ hai về tuần khổ nạn và đời sống Kitô hữu 9,30-10,31 159
- Loan báo khổ nạn và giáo huấn các môn đệ 9,30-50 159
- Các vấn đề của đời sống Kitô hữu 10,1-31 167
Lời loan báo thứ ba về khổ nạn, ánh sáng cho các môn đệ 10,32-52 173
- Lời loan báo thứ ba về khổ nạn 10,32-34 173
- Lời yêu cầu của người con ông Dêbêdê 10,35-45 173
- Một mẫu môn đệ đích thực: người mù ở Giêrikhô 10,46-52 178
Sử tính của các sách Tin mừng 179
Giai đoạn thứ năm: Chúa Giêsu tại Giêrusalem: 11,1-13,57 184
- Chúa Giêsu đối đầu với Giêrusalem 184
- Vào Giêrusalem  186
- Thanh tẩy đền thờ 191
- Cây vả khổ héo 195
- Tranh luận tại Giêrusalem 199
- Đền thờ bị hủy diệt, con người đến: Tỉnh thức 201
Giai đoạn thứ sáu: khổ nạn và phục sinh 14,1-16,8 203
- Cao điểm của tác phẩm 203
- Các đặc điểm của trình thuật khổ nạn của Macco 205
- Trình thuật khổ nạn và phục sinh 208
Để kết luận: Hiện tại tính của Tin mừng thứ hai 227
Bảng liệt kê các văn bản được trích dùng trong phụng vụ 230